Thursday, June 23, 2011

Wa ! New Team ??? Yay ! Got My Favourite Member Inside The Team.

Team Z - 16 of 18+ members from AKB48, SKE48, SDN48 sing Kyoraku pachinko theme song "Koi no onawa"


Team A


Takajo Aki

Asuka Kuramochi

Matsubara Natsumi


Team K


Yuko Oshima

Akimoto Sayaka

Miyazawa Sae

Rumi Yoneazawa


Team B


Kitahara Rie

Sato Amina

Sato Natsuki


SKE48 - Team S


Matsui Rena

Hiramatsu KanakoSKE48 - Team KII


Akane TakayanagiSDN48


Megumi Ohori

Kazue Akita

Sato Yukari